Om Etne Sogelag

Gjennom sogelagsarbeid og tilskipingar av ymse slag skal laget freista å vekkja interessa for bygdesoge,
og samordna arbeidet med å verna dei materielle kulturminna og berga dei munnlege tradisjonane som finst om liv og arbeid i eldre og nyare tid.

Soga om hovdingar store kan snakka
modige kultar som stemner mot strand.
Melder med vyrdnad at
Erling hin Skakke rådde og rikte i
Norriges land.
Nemnest der mange i segner og sange:
Erling av Gjerde i Stiklestad-her,
Bjørn ifrå Stødle på Ormen den Lange
svarde sitt rom mellom kjempene der.

Andre verset av Etnesongen
Ingebret Paulsen (1927)

Til dei som ikkje er medlemer i sogelaget:

Er ikkje dette eit kulturarbeid som du òg kan stø ?
- Medlemskap kan ordnast i banken,
kontonr. 3543 1500920.